Tuesday, 18 December 2007

Menjelang wukufMenurut beritanya, akan berhari raya Qurbanlah segala penduduk negara Malaysia pada 20hb November. Bererti hari wukuf menurut negara Malaysia, mereka yang mengerjakan haji akan berwukuf di Arafah pada 19hb November..

No comments: